Väčšina budov, v ktorej sídli ZŠ s MŠ Dolné Zelenice je bývalá zemianska kúria. Jej poslednými majiteľmi bola rodina Szunyoghová.


Potomkovia tohto rodu k nám zavítali z USA v júli 2012 s veľkým záujmom dozvedieť sa ako žili ich predkovia.


História školy sa datuje od roku 1952, kedy bola zriadená Stredná škola (6. až 9. ročník). V 60. rokoch bola škola doplnená o ostatné ročníky.

Odvtedy interiér aj exteriér budov prešiel mnohými premenami. Niektoré sa mi podarilo zachytiť.zväčšovanie provizórnej telocvične

rekonštrukcia tried


Zdroj:

https://dolne.zelenice.sk/media/2013-01-06-horne-a-dolne-zelenice/

https://dolne.zelenice.sk/historia-obce/