Školský časopis

Naša základná škola začala vydávať aj školský časopis. Tvorili ho žiaci krúžku pod vedením PaedDr. Denisy Králičovej. Myslím, že v súčasnosti jeho vedenie prevzala mladšia kolegyňa Mgr. Kristína Podhradská.

 

     1 - 20062007.pdf (1,4   MB)

      2-2007.pdf (2,7 MB)

     2-20072008.pdf (959,9  kB)

     4-20072008.pdf (1,7 MB)

     5 - 20102011.pdf (1 MB)

  

Nové vydania školského časopisu nájdete na https://dzcasopis.webnode.sk/.